Orthoagogisch centrum Cirkant

Deze website is niet meer up to date.

Klik hier voor de nieuwe website: www.occirkant.be

Folder Binnen en Buiten 2016

Folder Binnen en Buiten 2016 recto
Folder Binnen en Buiten 2016 verso
Link naar Dag van de Zorg

OC Cirkant in beeld: nu te bekijken op YouTube! Klik op onderstaande link.

Filmpje OC Cirkant

Orthoagogisch Centrum Engelbewaarder, gelegen langs de Aartrijksestraat 77 te 8211 Aartrijke, gaat na 152 jaar voor een nieuwe naam en huisstijl.

De voorziening voorziet in een zorgaanbod voor een 130-tal volwassenen met een matig, ernstig tot diep verstandelijke al dan niet meervoudige beperking. De organisatie telt zo’n 210 medewerkers en is een verwezenlijking van de Zusters van Liefde van Kortemark. De voorziening behoort sedert 2010 tot de groep VZW Provincialaat der Broeders van Liefde.

De keuze voor een nieuwe naam is geen breuk met het verleden, maar veeleer het verderzetten van een goed gewortelde, christelijk geïnspireerde voorziening binnen een nieuwe context.

Daar waar de voorziening in het verleden een veeleer gesloten karakter had, zet ze nu actief in op de verbondenheid en betrokkenheid met de ruimere samenleving. Samen met cliënten, hun families en netwerk, maar ook met medewerkers, vrijwilligers, de gemeente Zedelgem, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappij en andere partners uit de regio, wil de voorziening komen tot kwaliteit van leven voor de mensen waarvoor ze zorg biedt.

Met een krachtige, korte en sterke naam, geflankeerd door een logo met stevige, duidelijk tinten wil de voorziening af van het soms al te “softe” beeld van de welzijnssector. Mensen met een beperking stralen samen met hun familie en netwerk kracht uit. Ze hebben een stem en een wil waar de maatschappij moet rekening mee houden.  Het welvaartsniveau van een samenleving wordt eveneens bepaald door de mate van zorg die verleend wordt aan de kwetsbaarste groepen.

De nieuwe naam OC Cirkant, cirkel-vierkant, is in designerswereld gekend als een ontvouwbaar tafelontwerp. Dit verwijst naar de diversiteit en het unieke karakter van elke cliënt, die zijn zorg op maat zoekt bij de voorziening. Om dit te realiseren, wordt aan tafel gezeten met heel wat partners, die elk hun bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

De voorziening zal haar nieuwe naam en de dagelijkse werking toelichten aan het grote publiek op de “ Dag van de Zorg” op 20 maart 2016. Op deze dag kan eenieder (naar analogie met de Open Bedrijvendag in de profit sector) een kijkje komen nemen en de sfeer opsnuiven.

Iedereen is alvast welkom in OC Cirkant!


Vrijwilligerswerk stimuleert, motiveert en maakt je gelukkig. Onze vrijwilligers halen zuurstof en voldoening uit hun vrijwilligerswerk.
In onze voorziening kan je dit zelf aan de lijve ondervinden.

 

Klik op bovenstaande foto voor het overzicht van onze mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en het laatste nieuws over de activiteiten waar onze vrijwilligers bij betrokken zijn!


Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm, zonder toezegging van O.C. Engelbewaarder.